lördag 10 september 2011

"Det är ju så man gör."

"Den relationella makten förstärks av en diskursiv makt. Den diskursiva makten verkar genom att uttrycka och skapa normer och förväntningar om vad människor ska tycka och tro och göra. [...] Den diskursiva makten framställs ofta som någon form av kunskap, moral, ideologi eller kultur. Denna makt finns i det som lärs ut i skolan, i det sätt som nyheter rapporteras, i de outtalade förutsättningarna för vad som ska sägas i debatter. Makten finns i språket och påverkar tänkandet. Det finns också i det sätt som människor pratar med varandra och i deras förväntningar på varandra. Den diskursiva makten leder till att människor gör som de tror att andra människor vill att de ska göra och säger det som de tror att andra vill att de ska säga. Diskursiv makt hindrar människor från att hitta alternativ och våga utmana den relationella makten."
Göran Ahrne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar